44.000 flere udlændinge har arbejde i Danmark nu sammenlignet med for et år siden. Det er særligt blandt ukrainere, italienere og spaniere, at stigningen er størst. Dansk økonomi er braget ud af krisen og trækker folk til, mener eksperter. Det gælder særligt i hotel- og restaturationsbranchen.